fbpx

Polisy i ubezpieczenia dla dziecka i rodzica – sprawdź!

05 lutego 2018

Wielu rodziców odkłada myślenie o przyszłości finansowej swoich dzieci na później w przekonaniu, że znacznie ważniejsze jest zapewnienie bytu swym najbliższym w teraźniejszości. Znasz to? 😉

Niestety, w wielu przypadkach problemy wynikające z utraty zdrowia lub życia przez jednego z rodziców przekreślają wiele planów, ponieważ rodzina traci stabilność finansową. Taka sytuacja jest szczególnie dotkliwa dla dzieci, warto więc zawczasu pomyśleć o zabezpieczeniu ich przyszłości finansowej.

Jest wiele dostępnych rozwiązań w postaci różnego rodzaju instrumentów finansowych, ale nie wszystkie są korzystne w dłuższej perspektywie czasowej. Jedną z ciekawszych możliwości jest wykupienie odpowiedniej polisy dla dziecka lub dzieci. Jest to realna inwestycja w przyszłość, polegająca na zapewnieniu dzieciom nie tylko ochrony życia i zdrowia, ale też kapitału gwarantującego łatwiejszy start w dorosłość. Wiele towarzystw ubezpieczeniowych posiada obecnie w ofercie przynajmniej jeden produkt ubezpieczeniowy stworzony z myślą o najmłodszych, tak więc znalezienie takiego, który najbardziej odpowiada naszym potrzebom nie powinno stanowić większego problemu.

Rodzice przede wszystkim powinni zadbać o to, by chronić własne życie – zwłaszcza wtedy, gdy dzieci są małe i nie będą mogły skorzystać z kapitału zgromadzonego na wykupionych dla nich polisach. Właściwie dobrana przez rodziców polisa na życie nie złagodzi wprawdzie bólu związanego ze stratą kogoś z bliskich, może jednak uratować rodzinę przed drastycznym obniżeniem standardu życia albo ewentualnym popadnięciem w spiralę zadłużenia.

 

Polisa dla rodzica – jak wybierać?

 

Wybierając polisę dla siebie rodzice powinni zwrócić szczególną uwagę na jej typ oraz zakres. Ubezpieczenie na życie kupowane przez rodzica ma służyć przede wszystkim temu, by w przypadku śmierci lub trwałego inwalidztwa osoby ubezpieczonej zapewnić rodzinie stabilność finansową, dopóki nie odnajdzie się ona w nowej, trudnej sytuacji. W praktyce oznacza to, że kwota wypłacanego świadczenia powinna zostać ustalona na poziomie równowartości przynajmniej dwuletnich zarobków netto osoby ubezpieczonej.

Warto zwrócić uwagę, że polisy o charakterze czysto ochronnym stanowią obecnie coraz mniejszy odsetek pośród produktów ubezpieczeniowych wybieranych przez klientów towarzystw ubezpieczeniowych. Wynika to z faktu, że ubezpieczenia zapewniające oprócz ochrony także możliwość gromadzenia i pomnażania kapitału stanowią bardzo dobrą alternatywę dla lokat bankowych. Dzięki rozsądnemu inwestowaniu w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe można bowiem osiągnąć zyski niemożliwe do uzyskania na lokacie przy obecnych wartościach oprocentowania, a także zapewnić sobie skuteczną ochronę w przypadku utraty zdrowia lub życia w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

 

Komu potrzebna jest polisa na życie?

 

Na pierwszy rzut oka dla wielu osób polisa na życie jest wyłącznie dodatkowym obciążeniem dla domowego budżetu. Dlatego nie rozważają oni jej kupna. Ale czy to dobre podejście? Ubezpieczenie jest najbardziej przydatne przede wszystkim dla rodzin, które nie posiadają żadnych oszczędności i w razie utraty jednego ze źródeł przychodu w wyniku śmierci lub trwałego uszczerbku na zdrowiu popadłyby w poważne tarapaty finansowe. Dlatego właśnie w dobrze dobraną polisę na życie powinny się zaopatrzyć przede wszystkim te osoby, których dochody stanowią główne źródło utrzymania dla całej rodziny i których śmierć pozostawiłaby najbliższych bez środków do życia oraz pieniędzy na spłatę bieżących należności – np. kredytów czy pożyczek.

W przypadku właściwie dobranej polisy kwota świadczenia wypłaconego przez towarzystwo ubezpieczeniowe pozwoli pokryć nie tylko koszty utrzymania rodziny przez dłuższy czas, ale także umożliwi spłatę zobowiązań finansowych zaciągniętych jeszcze za życia osoby ubezpieczonej. Pozwoli to ustrzec się przed wpadnięciem w spiralę zadłużenia oraz zapewni bliskim ubezpieczonego stabilizację finansową.

 

Polisa na życie a koszty leczenia

 

Poważna choroba, rehabilitacja po nieszczęśliwym wypadku czy długotrwała hospitalizacja to sytuacje, w których potrzebne są spore kwoty pieniędzy. Pomimo tego, że aż 68% Polaków deklaruje posiadanie jakichś oszczędności, tak naprawdę niewielu z nas stać na pokrycie tego typu wydatków z własnej kieszeni – wspomniane koszty są zwykle bardzo wysokie. Z pomocą może przyjść polisa na życie, ale jedynie pod warunkiem, że jej zakres oraz umowy dodatkowe zostały dobrze dobrane do potrzeb osoby ubezpieczonej.

Pomoc finansowa, na którą można liczyć w przypadku skorzystania z polisy, może zostać przeznaczona nie tylko na pokrycie kosztów leczenia, ale również na utrzymanie standardu życia rodziny. Dzięki temu uporanie się z konsekwencjami utraty zdrowia będzie znacznie łatwiejsze zarówno dla ubezpieczonego, jak i jego bliskich.

W zależności od zapisów znajdujących się w zawartej umowie polisa może również zapewniać możliwość szybkiego rozpoczęcia rehabilitacji, skorzystania z konsultacji u lekarzy specjalistów lub wykonania specjalistycznych badań bez czekania w długich kolejkach. Pozwala to szybciej i łatwiej powrócić do sprawności.

 

Inwestycja w ubezpieczenia – inwestycja w przyszłość

 

Długoterminowe ubezpieczenia o charakterze ochronno-inwestycyjnym pozwalają rodzicom w prosty sposób budować kapitał, dzięki któremu start dziecka w dorosłość stanie się znacznie łatwiejszy. Warto jednak mieć na uwadze, że inwestowanie w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe (UFK) zawsze powinno być rozsądne i przemyślane. Żadna instytucja finansowa nie daje wprawdzie gwarancji uzyskania zysków z UFK w określonej wysokości, ale w przypadku stabilnej sytuacji na rynkach finansowych można liczyć na uzyskanie zysku wyższego niż z nisko oprocentowanych lokat bankowych. Ponadto należy pamiętać, że w dłuższej perspektywie czasowej ustalenie optymalnej strategii inwestycyjnej jest kwestią kluczową dla uzyskania zysków.

Dobrym przykładem tego typu produktu ubezpieczeniowego jest Plan Elastyczny oferowany przez AXA Życie TU S.A. Oprócz możliwości dopasowania polisy do swych bieżących potrzeb chroniących życie i zdrowie ubezpieczonego, osoba ubezpieczona otrzymuje również dostęp do wyselekcjonowanych funduszy kapitałowych. Do ubezpieczonego należy również wybór strategii inwestycyjnej oraz zarządzanie dyspozycjami alokacji i konwersji, dzięki czemu kontrola aktualnego stanu inwestycji nie stanowi żadnego problemu. Przede wszystkim jest to jednak polisa ochronna, co oznacza, że w przypadku utraty przez osobę ubezpieczoną zdrowia lub życia w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń losowych rodzina posiadacza Planu Elastycznego może liczyć na wypłatę świadczenia w określonej umową wysokości.

 

Ubezpieczenie dla dziecka

 

Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe oferują możliwość rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej na rodzinę (małżonka/partnera życiowego oraz dzieci) i warto przynajmniej rozważyć taką ewentualność. Należy jednak brać pod uwagę, że wysokość świadczeń wypłacanych z tytułu utraty zdrowia lub życia może być w takich przypadkach niższa, niż gdyby dziecko miało wykupioną indywidualną polisę ochronną.

Interesującą opcją ubezpieczeniową dla dzieci może się również okazać tzw. polisa posagowa, która jest połączeniem standardowej polisy na życie z oszczędzaniem pieniędzy w dłuższej perspektywie czasowej. W tego typu polisach osobą ubezpieczoną jest rodzic, dziecko natomiast ma status współubezpieczonego. Wypłata zgromadzonych środków następuje zwykle po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności, dlatego tego rodzaju polisy warto kupować możliwie najwcześniej – daje to więcej czasu na zgromadzenie kapitału. Dzięki temu kwota, którą otrzymuje dziecko po zakończeniu okresu trwania umowy znacząco ułatwia start w dorosłe życie.

Należy jednak zaznaczyć, że podstawowym celem polisy posagowej jest ochrona ubezpieczonego. W praktyce oznacza to, że jedynie niewielka część wpłaconego kapitału jest inwestowana i pomnażana. Ponadto należy pamiętać, iż polisy tego rodzaju są produktami długoterminowymi, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością poniesienia wysokich opłat w przypadku rozwiązania umowy w ciągu kilu pierwszych lat od jej podpisania.

 

Bezpieczna przyszłość to najlepszy prezent!

 

Wykupienie przez rodzica polisy na życie dla siebie to najlepszy sposób, by pokazać autentyczną troskę o przyszłość i bezpieczeństwo finansowe własnych dzieci. Nawet w sytuacji, gdy któregoś z rodziców zabraknie, ubezpieczenie na życie zagwarantuje rodzinie środki do przeżycia najtrudniejszego okresu bez konieczności zadłużania się i obniżania standardu życia. Warto zainwestować w dobrze dobraną polisę na życie jak najwcześniej.


Anna Joniec–Bieniek

Nazywam się Anna Joniec–Bieniek. Z wykształcenia jestem magistrem farmacji, prywatnie mamą Jakuba. Na blogu poruszam prozdrowotne kwestie związane z dziećmi i dorosłymi. Wszystko w oparciu o fachowe wykształcenie i lata doświadczenia w aptece. Jestem też autorką kompendium profesjonalnej aptecznej wiedzy, czyli poradnika „Mama bez recepty”.


Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

instagram